Η οικονομική κρίση χτύπησε πρώτα την πολύτεκνη οικογένεια. Πρέπει όλοι να συμπαρασταθούμε στην πολύτεκνη οικογένεια, την πολύτεκνη μητέρα, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες και τα προβλήματα και να δώσουμε λύσεις. Τα κοινωνικά παντοπωλεία, η φτώχεια και η μιζέρια έχουν ήδη προσλάβει ανησυχητικές κοινωνικές και εθνικές διαστάσεις. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε κάθε πολύτεκνη οικογένεια. Δεδομένου, ότι η πολύτεκνη οικογένεια αποτελεί το κοινωνικό κύτταρο που ενισχύει πληθυσμιακά τη χώρα, κάθε ένας από τη σκοπιά του οφείλει να την ενισχύει με γενναίες αποφάσεις, που παράγουν χειροπιαστά αποτελέσματα.

Οι πολύτεκνοι απαιτούν αναγνώριση, σεβασμό και ισότιμη αντιμετώπιση και δεν ζητούν ούτε διακρίσεις στα κοινωνικά παντοπωλεία ούτε λύπηση αλλά ούτε και δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος τους.