Περιγραφή προγράμματος

Η δράση «e-gnosis» αποτελεί μία πρωτοβουλία του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού Equal Society με στόχο την κατάρτιση των ωφελούμενων σε δύο βασικούς τομείς όπως είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ και η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Η δράση
πραγματοποιείται στα πλαίσια ενίσχυσης και στήριξης των ανέργων, νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, αλλά και εργαζόμενων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Η πιστοποίηση που λαμβάνεται μετά το πέρας των εξετάσεων είναι πλήρως αναγνωρισμένη εφόρου ζωής από το Δημόσιο, τον ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και σε 151 χώρες σε όλον τον κόσμο.


Δικαιούχοι
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «e-gnosis» έχουν όλες οι ομάδες πληθυσμού που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σε βασικό επίπεδο στις νέες τεχνολογίες αλλά και στην εκμάθηση αγγλικών. Συγκεκριμένα, η δράση απευθύνεται σε:

  • -Ανέργους
  • -Εργαζόμενους δημοσίου τομέα
  • -Εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα
  • -Φοιτητές

Πως λειτουργεί η δράση
Η δράση καλύπτει το σύνολο του κόστους της εκπαίδευσης και της τηλεκατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνοδεύεται από πιστοποίηση, ώστε να θεωρηθεί επιδοτούμενη. Οι εκπαιδευόμενοι επιβαρύνονται μόνο με το κόστος των εξετάσεων.