Οι δράσεις μας στον τομέα της εκπαίδευσης

Σπουδάζω με υποτροφία

Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές . . . Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν, και εμείς, στοχεύοντας το δημοκρατικό όραμα «Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλους» είμαστε παρόντες, παρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση σε όσους...

Διαβάστε περισσότερα
Μαθαίνω Αγγλικά

Δωρεάν εκπαίδευση στην Αγγλική γλώσσα για την απόκτηση του διεθνούς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού TOEIC από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με το ETS ( Education Testing Service ) το μεγαλύτερο φορέα ανάπτυξης και διενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα
Κατάρτιση Η/Υ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του αντικειμένου κατάρτισης «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)» περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις εξής τρεις (3) εκπαιδευτικές ενότητες: • Επεξεργασία κειμένου (word)...

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι απόδειξης τυπικών προσόντων-ιδιοτήτων-κριτηρίων

Τίτλοι σπουδών

Οι τίτλοι σπουδών που αναγράφονται από τους ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής των, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων...

Περαιτέρω...
Ξένες γλώσσες

Για τους τρόπους απόδειξης των γνώσεων και του επιπέδου των ξένων γλωσσών υιοθετούμε την εφαρμογή του άρθρου 1 του Π.Δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του

Περαιτέρω...
Ιδιότητες - Κριτήρια

Κάθε υποψήφιος, για τη συμμετοχή του στα προγράμματα του Οργανισμού μας καλείται να πληρεί τα κριτήρια συμμετοχής ενώ απαιτείται η τήρηση και η αποδοχή ττων προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής καθώς και των κανόνων διαδικασίας.

Περαιτέρω...
Γνώση χειρισμού Η/Υ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ...

Περαιτέρω...

ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ;

Στο πιο όμορφο όνειρο αλληλεγγύης μπορούμε να είμαστε παρόντες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ