ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ALBA Graduate Business School ,The American College of Greece

Τρείς (3) υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα : MSc in International Business and Management , MSc in Finance και MSc in Entrepreneurship.

Αναλυτικές πληροφορίες:

MSc in International Business and Management

Προσφέρει στους συμμετέχοντες δυναμική εκκίνηση της σταδιοδρομίας τους στον κόσμο των επιχειρήσεων. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι η υποχρεωτική μαθητεία σε επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο (internship).

Το Πρόγραμμα απευθύνετε σε: νέους πτυχιούχους ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, που επιθυμούν να εργαστούν σε διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων, σε πτυχιούχους οικονομικών σχολών ή σχολών διοίκησης που επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος τον μηχανισμό της παγκόσμιας οικονομίας και την στρατηγική και λειτουργίες των πολυεθνικών επιχειρήσεων , αλλά και σε νέους επαγγελματίες με περιορισμένη εμπειρία που θέλουν να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους στην τοπική και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και έχει διάρκεια 12 έως 14 μήνες πλήρους φοίτησης. Όπως όλα τα προγράμματα του ALBA, η διδασκαλία πραγματοποιείται στα αγγλικά.

H υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά (https://applications.alba.edu.gr/) ή με αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης. Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα και το αντίστοιχο ποσό της υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι 12,500 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία, 11 Ιουνίου 2018.

MSc in Finance

Το MSc in Finance απευθύνεται σε νέους, με πρώτο πτυχίο αλλά και σε έμπειρους επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν επιχειρηματικά και παρέχει γνώσεις υψηλού επιπέδου απαραίτητές για μια πετυχημένη καριέρα στον χώρο της χρηματοοικονομικής. Είναι το αποκλειστικό Πρόγραμμα Επιλογής (Program Partner) του CFA στην Ελλάδα, και έχει για πολλά έτη συμπεριληφθεί στις ειδικές λίστες των Financial Times “Financial Training” . Παράλληλα παρέχει αναγνώριση Επαγγελματικών δικαιωμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο

Το Πρόγραμμα ανανεώνεται συνεχώς ώστε να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στην επιστήμη της χρηματοοικονομικής αλλά και της ανάλυσης ρίσκου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ομαδική εργασία, την επικοινωνία, τη χρήση νέων τεχνολογιών και την υιοθέτηση των αρχών της επιχειρηματικής ηθικής και ευθύνης.

Ξεκινάει κάθε Σεπτέμβριο και η διάρκειά του είναι 14 μήνες και η διδασκαλία πραγματοποιείται στα αγγλικά.

H υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά (https://applications.alba.edu.gr/) ή με αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης. Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα και το αντίστοιχο ποσό της υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι 12,500 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία, 11 Ιουνίου 2018.

MSc in Entrepreneurship

Το MSc in Entrepreneurship σχεδιάστηκε με βάση τις νέες τάσεις στην επιχειρηματική εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την επιχειρηματική εμπειρία στην πράξη σε συνεργασία με υφιστάμενους επιχειρηματίες, να μάθουν τα νέα και ιδιαιτέρως απαραίτητα εργαλεία ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, να εμπεδώσουν τις βασικές γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων, και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχειρηματική υπόσταση μέσα από καλλιτεχνική δημιουργία και εργαστήρια.

Απευθύνεται σε νέους, με πρώτο πτυχίο, ανεξαρτήτως ειδικότητας αλλά και σε έμπειρους επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν επιχειρηματικά. Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται έχει ως στόχο την ομαδική εργασία και την αλληλοϋποστήριξη. Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και έχει διάρκεια 12 έως 14 μήνες πλήρους φοίτησης. Όπως όλα τα προγράμματα του ALBA, η διδασκαλία πραγματοποιείται στα αγγλικά.

H υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά (https://applications.alba.edu.gr/) ή με αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης.Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα και το αντίστοιχο ποσό της υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι 12,500 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία, 11 Ιουνίου 2018.

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την παραπάνω υποτροφία, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» (πατήστε εδώ) και την ακαδημαϊκή αίτηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος (πατήστε εδώ).

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ