ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Π.Μ.Σ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

Μία (1) υποτροφία για το full time πρόγραμμα στο Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ώστε να μπορούν να συμβάλουν αφενός στην προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και της Ελεγκτικής δημιουργώντας στελέχη ικανά:

α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή:

α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική».

β) Διδακτορικού Διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την παραπάνω υποτροφία, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» (πατήστε εδώ).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ως άνω πρόγραμμα σπουδών έληξε 28 Αυγούστου 2019.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ