ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)

CSAP Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με Πιστοποίηση

Δέκα πέντε (15) Υποτροφίες Διδάκτρων μέσω της Equal Society

Το CSAP Μεταπτυχιακό με Πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΔΙΒΙΜ)  στοχεύει στο να παρέχει άρτια και ποιοτική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, ώστε να παράγει καταρτισμένους και πιστοποιημένους  Επαγγελματίες Συστημικούς Αναλυτές και να συμβάλλει θετικά με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην εύρεση και μεταγραφή εργασίας αλλά και στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε πέραν των βασικών μαθημάτων (κορμού και επαγγελματικής  εκπαίδευσης) να παρέχει και κατάλληλα σχεδιασμένα μαθήματα ειδίκευσης, με απώτερους στόχους:

Να παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε οι υποψήφιοι να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή των σύγχρονων συστημικών προσεγγίσεων σε πολύπλοκα προβλήματα διοίκησης, διαχείρισης έργων και τεχνολογίας.

Να δίνεται έμφαση στο ρόλο του Συστημικού Aναλυτή ως στελέχους των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, ο οποίος επιδιώκει τη βελτίωση της αξίας τους μέσω της μελέτης των προβλημάτων και των αναγκών με στόχο τον καθορισμό των κατάλληλων μεθοδολογιών, εργαλείων και πρακτικών, που θα λύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα και θα επιτύχουν σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση ή τον οργανισμό.

Επιπλέον το CSAP προσφέρει και τις ακόλουθες μη υποχρεωτικές επαγγελματικές ειδικεύσεις για τις αντίστοιχες Διεθνείς Πιστοποιήσεις:

01. Το CSAP είναι και CISCO Academy και προσφέρει την εκπαίδευση για τη Διεθνή Πιστοποίηση «CCNA Routing and Switching certified»,

02. To CSAP είναι το μοναδικό Πρόγραμμα στη Χώρα μας που προσφέρει την εκπαίδευση για τη Διεθνή Πιστοποίηση «SAP Business One Consultant certified»

Από την Υποτροφία Διδάκτρων εξαιρείται το κόστος συνδρομής στην πιστοποίηση 1600,00€ του CSAP και το κόστος εκπαίδευσης των μη υποχρεωτικών επαγγελματικών εκπαιδεύσεων για τις Διεθνείς Πιστοποιήσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το CSAP έληξε  15 Οκτωβρίου 2019

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την παραπάνω Υποτροφία Διδάκτρων, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τηναίτηση του προγράμματος«Σπουδάζω με Υποτροφία» (πατήστε εδώ) και την ακαδημαϊκή αίτηση (πατήστε εδώ)

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ